Startsidan
Tvätthall
Smörjhall
Butik
Diesel
Entreprenad/Transport
Kontakta oss
Webbshop

 

Tvätthall

Vi är en godkänd anläggning för rengöring och desinfektion av transportfordon avsedda för handel mellan länder inom EU.

Vi tvättar Ditt fordon med miljövänliga produkter och kemikalier godkända av kemikaliesvepet i Göteborg. Vattnet återvinns enligt de senaste miljökraven.

Tvätt sommartid
Sommartid så består smutsen som sitter på lastbilarna mest av damm, sot, grus och material från vägbeläggning, däck och drivmedel. För att avlägsna denna typ av smuts så använder man sommartid ett alkaliskt lastbilstvättmedel. Produkten appliceras på bilen och får verka ett par minuter, då löses smutsen upp och kan lätt tvättas bort med högtryck eller genom lågtryck och borstar. Applicering av tvättmedlet sker automatiskt genom en ramp.

Tvätt vintertid
Smutsen som samlas på lastbilarna vintertid är av helt annan karaktär än den som blir under sommaren. Den består av asfalt, salt, drivmedel, dubbsmuts etc. Vintertid krävs ett avfettningsmedel för att lösa upp den feta och ingrodda smutsen. Denna årstid är det vanligt att man använder en microemulsion. De ställen där smutsen sitter som hårdast är nedtill på lastbilen och på bakstammen, dit smutsen sugs upp av turbulensen bakom bilen. Då används handsprutor där man har en tuffare avfettning eller dosering för att manuellt applicera på de smutsigaste delarna av lastbilen. Lahega har alkaliska avfettningsmedel som tar bort både saltet och asfaltstänken i produktserien Autosafe 4000.

Att tänka på
Med så många olika sorters lastfordon och olika typer av gods som transporteras, så uppkommer givetvis ibland smuts som kräver särskilda rengöringsmetoder. Här har vi samlat ett par av dem och tips på hur man löser problemen. Har ni andra problem så tveka inte att kontakta oss.

Lastbilskapell
Vid rengöring av lastbilskapell är det viktigt att inte använda för starka rengöringsmedel, eftersom man då kan förstöra mjukgörarna i plasten och kapellet blir torrt, hårt och kan spricka.

Asfaltfordon
Fordon med mycket asfalt på används en vattenspädbar microemulsion som klarar detta.

Nermattade aluminiumdetaljer
För att rengöra lättmetaller som aluminium kan man använda milda rengöringsmedel. Men för att återställa dess glans krävs specialprodukter, oftast sura medel.

Hallen är öppen måndag - fredag 07.00 - 18.00, lördagar 07.00 - 14.00, högsäsong efter behov.

Bokning 042-370 270
Välkommen